Category Archives: Nefes ve Ritim Çalışmaları

Nefes Açma Çalışmaları

zeynep B_grup

Çiçek koklama ( Burundan derin nefes alma )

* Kolonya, kurabiye, yemek kokusu koklama taklitleri ( Burundan derin nefes alma )

* Balon şişirme ( Kesik kesik üfleme )

* Mum üfleme, ateş üfleme ( Uzun süre üfleme )

* Köpek lehlemesi taklidi ( Ağız açık, kesik kesik ağızdan nefes alıp verme )

* Koşan sporcu taklidi ( Sık sık nefes alıp verilir )

* Korkma taklidi ( Yüze korkma ifadesi verilir ve ağızdan keskin bir şekilde bir kere nefes alınır )

* Hayret etme ( Şaşkın şaşkın hayret edilir ve dışarıya doğru aaa diyerek nefes verilir )

* Dinlenme ya da rahatlama hareketi ( Kolları yukarıya doğru kaldırırken burundan derin nefes alınır, aşağa indirirken ağızdan nefes verilir )

Ritim Etkinlikleri 4

Etkinlik 4

materyaller: ritm aletleri

rs558456

uygulama: çocuklar halka şeklinde yüzleri dışa dönük şekilde otururlar. eğitimci çemberin etrafına dönerek bir çocuğun karşısında durur ve “ hey sen nasılsın? bana adını söyler misin?” der. Çocuk adını söyler. Çocuğun adını bütün çocuklar ritm aletlerini çalarak söylerler. Adını söyleyen çocuk öne geçerek çemberin etrafına döner ve bir arkadaşının karşısında durarak aynı cümleyi tekrarlar. oyun bu şekilde bütün çocukların isimleri söylenene kadar devam eder. kendi isimleri yerine çocuklar istedikleri bir meyve, bir hayvan ismini de ritme uygun söyleyebilirler…

Ritim Etkinlikleri 3

Etkinlik 3: “ tekerleme”

materyaller: –

5884_420x315

uygulama: iğne miğne, ucu düğme
fil filince, kuş dilince
horoz öttü, tavuk tepti
bülbül kıza selam etti

İç içe iki halka oluşturulur. halkadaki çocuklar yüz yüze dönerler. İç ve dış halkadan çocuklar eşleşerek el ele tutuşurlar. tekerlemenin birinci sırasında çiftler önce el çırpar(iğne) sonra karşılıklı olarak ellerini birbirine vurur (miğne) iki kez tekrarlanır, ikinci sırada el ele tutuşup çömelip kalkarlar, iki kez tekrarlanır. Üçüncü sırada horoz gibi öter ve tepiyormuş gibi yaparlar, dördüncü sırada asker selamı verirler. tekerleme ritmik bir şekilde söylenir ve hareketlerin ritme paralel olmasına dikkat edilir. İç halka bir adım sağa kayar ve herkes karşısına gelen ile eşleşir. Çocuklar öğretmenin yönergeleriyle tekerlemede deneyim kazandıktan sonra, kendilerinin ritme uygun hareket bulmaları istenir.

Ritim Çalışmaları 2

Etkinlik 2: “saat sesi”

ritim_ara_lar__1246984456

materyaller: ritm aletleri

uygulama: çocuklar iki gruba ayrılırlar. bir grup ritm sopaları ile sürekli saat ritmini çalar. diğer grup ritme uygun hareketler yapmaya çalışır. yürüme, çömelip kalkma, yüzü eller ile açıp kapatma, kolları havaya kaldırıp indirme gibi hareketler olabilir. Çocuklar farklı hareketler üretmeleri için cesaretlendirilirler. daha sonra gruplar yer değiştirir ve çalışma tekrarlanır.

Ritim Etkinlik 1

Etkinlik 1

materyaller: ritm sopaları

004-15

uygulama: çocuklar çember şeklinde ayakta dururlar. bütün çocuklar gözlerini kapatır. eğitimci ritm sopaları ile ritm tutarak çemberin dışında dolaşır.bir çocuğun arkasında durur ve ritme devam eder. çocuk kendi arkasında ritm tutulduğunu fark ettiği zaman arkasına dönerek ritm sopalarını alır. eğitimci çemberde çocuğun yerine geçer. çocuk aynı şekilde çemberin etrafında ritm tutarak yürür ve bir arkadaşının arkasına geçerek durur. arkasında durulan çocuk sesi fark ettiği zaman arkasın döner ve arkadaşı ile yer değiştirir. çalışma bu şekilde devam eder.