Gelişim Dönemleri

GELİŞİM DÖNEMLERİ

0-3 Yaş Gelişim Dönemi

Gelişim Özellikleri

Yeni doğan bebeğin gelişimi ilk bir yılda çok hızlı olamaktadır.Bu dönemin en önemli karakteristiği bebeğin yetişkinin yardımı olmadan yaşamını sürdürememesidir.Fiziksel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için doğuştan getirdiği bir takım reflekslere sahiptir.İlk yılda bebeğin uyku,besleneme,temizlik, şefkat ihtiyacının düzenli ve yeterli karşılanması önemlidir.

3-6 Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri

El becerileri oldukça gelişmiştir.Kalem kullanmaya, çizgi çizmeye başlarlar.Ben merkezcilik daha da azaldığı için, grup oyunlarında daha az sorun yaşarlar.Özellikle bu dönemde çocuk çevresindeki yetişkinlerin sorun çözme biçimini taklit eder.Ayrıca anne-babalar çocukların bu dönemde sosyal yönlerini geliştirecek bir tutumda olmalıdırlar.Çocuklar çok hareketlidir ve en çok kaza yaşanan yaş 4 civarındadır.

İlk Öğretim I.Kademe Dönemi: 6-11 Yaşlar Arası

Çocuğun aile yuvasından çıkıp dış dünyaya açıldığı toplumsal çevreye iyice karıştığı çağdır.Cinsel kimlik kazanır,bağımlılığı kazanır.Konuşma yeteneği,söz dağarcığı iyice gelişmiştir.Mantıksal düşünme,sayı,zaman,mekan,boyut,hacim,uzaklık kavramları yerleşir.Eleştirel düşüncenin arttığını gözlemleyebiliriz.Özellikle erkek öğrenciler arasında gruplar kurulur.Alay etmek ve sivrilmek hoşlarına gider.Doğru ile yanlışı,iyi ile kötüyü,güzel ile çirkini ayırt edebilirler.

İlk Gençlik Dönemi ve Genel Özellikleri: 11-14 Yaş Arası

Okul dönemi ile yetişkinlik dönemi arasında geçen uzun döneme ergenlik dönemi denir.Dengeli ve uyumlu öğrenci aniden değişir,yerine oldukça tedirgin,güç beğenen,çabuk tepki gösteren bir öğrenci gelir.Çabuk sevinir,üzülür ve tepki gösterirler.Tepkileri önceden kestirilemez.Derse ilgisi azalır,çalışma düzeni bozulur.Buna karşılık istekleri artar.Karşı cinse karşı gizli bir ilgi başlar.Gizliliğe önem verir.uzun düşler kurulur,günlükler tutulur,şiirler karalanır.Aile içi iletişim güçlü olmayan evlerde genç, anne-babadan uzaklaşmaya başlayabilir.Zaralı alışkanlıklar kazanma açısından riskli bir dönemdir.

Ergenlik dönemi her gençte aynı coşkuyu ve tedirginliği yaşatmaz.Bazı gençlerde çok sakin bir ergenlik dönemi yaşanırken,bazılarında çok problemli olur.

Kaynak : http://www.aakanadolu.k12.tr/portal/deepo/rehberlik/GelisimDonemleri.pdf

image001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *